Regler

Regler

FK Fenans registrering av fiskar för klubbrekord och registrering av fiskar till FK Fenans Meste fiskare, samt FK Fenans Silvernålar.


Fiskarna skall vara tagna i våra nordiska länders vatten.  Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island

Fiskarna skall vara tagna med sportfiskeredskap. Till dessa räknar vi i FK Fenan även trolling med båt. Mete med bete som exempelvis Gäddmete och Gösmete. Fiske med stående spö från land, som vid Ålmete. Handhållen Dörjlina.

Fisken skall vägas med krönt våg eller likvärdig våg. Fisk som skall registreras som klubbrekord skall vägas med någon form av vittne till vägningen.

Anmälan skall göras senast 4 veckor efter fångsten utom för oktober månad då det bara är 2 veckor.

Som klubbrekord kan alla arter anmälas som är tagna i våra nordiska vatten utom de nedan uppräknade.

Dessa kan ej heller anmälas för FK Fenans utlottning av priser eller till FK Fenans Meste Fiskare.

Elritsa,Tångsnärta, Håkärring,Regnbåge, Spetsstjärtad, Långebarn, Skarpsill,Snultror,SmåvarStaksill, Nejonöga, Småtunga, Majsill, Mal, Fjärsing, Laxsill, Spigg, Tobis, Olfers, Silveryxa, Stubbar,Pirål, Kantnålar, Nordlig, Silverbuk.


Som klubbrekord räknas den fisk som överstiger gällande klubbrekord. Om flera fiskar av samma art överstiger gällande klubbrekord under registreringsperioden, räknas endast den största som klubbrekord.

Klubbrekord honoreras med diplom, samt inskrivning i lista för klubbrekord.

Klubbens Meste Fiskare och klubbens Meste Juniorfiskare samt utlottning av priser för registrerade fiskar.

Juniorär man till och med det år man fyller 16 år, och en junior kan erövra båda vandringspriserna.

Som klubbens Meste fiskare räknas den som nått högst poäng på tio högst 10 arter av anmäld fisk under tiden 1 november till 31 oktober.

Poängen är det procentuella talet av svenska rekordet vid den 1 januari under registreringsperioden. De fiskar som alltså är tagna under november och december får inga poäng förrän den 1 januari.

Hur liten fisken än är kan den ge poäng och kan registreras.

Klubbens Meste fiskare erhåller vandringspris. För att erövra juniorvandringspriset gäller särskilda bestämmelser, att detta erövras med två inteckningar i följd eller tre oavsett ordningsföljd.

Fem fiskar av varje art kan registeras för utlottning av priser som sker vid FK Fenans årsmöte, men för att lott skall erhållas, skall fisken finnas med i sammanställd lista. För att erhålla lott, vikten får inte understiga den i speciella listan upptagna vikten.

Priser vid utlottningen är i form av ett spö och rulle samt ett antal mindre priser i mån av registrerade fiskar.

FK Fenans Silvernålar utdelas till de som tagit de största fiskarna i 10 arter under registreringstiden.

Anmälningar om tagna fiskar skall göras till Fiskregistrator se Hemsida eller programmet.


Anmälan skall innehålla  Klubbmedlem

Fiskart                           Vikt

Datum               Plats     Sjö

Vid klubbrekord även längd och omkrets.


Vid anmälan till telefonsvararen, vänta tills den information som finns är slut och tala in Er anmälan efter pipet.

Sportfiskarna Jönköpingsdistriktet och Sportfiskeförbundet har fiskregistreringar som kan vara intressanta.

Jönköpings distrikt har registreringar på distriktsrekord, individuell och lagtävling om största registrerade fiskar i länet.

Spotfiskeförbundet har registreringar på svenska rekord samt en storfiskeregistrering, när man någon gång har lyckats få en större fisk. Även en Ungdomsfiskeliga är inrättad som verkar intressant.

FK Fenan hjälper gärna till med information och registreringar för dessa.

Viktgränser för utlottning av priser för anmälda fiskar. Poäng får man trots vikten. 5st fiskar/art gäller för lotter och antalet arter man kan tillgodose sig poäng är 10.

Abborre 500

Asp 200

Benlöja 30

Berggylta 650

Bergskädda 50

Björkna 100

Bleka 1500

Blågylta 200

Braxen 800

Faren 200

Fenknot  50

Färna 100

Glyskolja 100

Gråhaj 1000

Gråsej  500

Guldlax  300

Gädda 1500

Gärs 30

Gös 1500

Harr  250

Havsbraxen 200

Havskatt 1000

Havsöring  500

Horngädda 200

Hornsimpa 100

Håbrand 1000

Hälleflundra 500

Id 500

Karp  alla 500

Knaggrocka 500

Knot 200

Kolja 300

Kolmule  50

Kummel  50

Kungsfisk Mindre 100

Kungsfisk Större 300

Lake  700

Lax 2000

Lerskädda 100

Lubb 1000

Långa 1000

Löja 30

Makrill 500

Marulk 1000

Multe 200

Mört 200

Oxsimpa 50

Paddtorsk 50

Pigghaj 2000

Piggvar 200

Plogjärnsrocka 500

Ruda 200

Röding 400

Rödknot 50

Rödspätta 200

Rötsimpa 100

Sandkrypare 25

Sandskädda 100

Sarv 200

Sik 300

Sill 150

Sjurygg 500

Skrubbskädda 250

Skäggtorsk 200

Skärsnultra 100

Slätvar 200

Smörbult 25

Stensimpa 10

Stäm  100

Sutare 500

Taggmakrill 300

Tejstefisk 10

Torsk 2000

Tånglake 100

Vimma 50

Vittling 100

Vittlinglyra 50

Ål 500

Öring 500