REGLER

REGLER


FK Fenans Gäddfiskeserie.

Tävlingen arrangeras 3 tillfällen under året med en början i April.

Tävlingsvattnet utses av styrelsen och därefter av de tävlande vid varje tillfälle

Tävlingstiden skall vara minst 4 timmar med beräknad start tidigast 08.00.

Tävlingstiden längd beslutas för varje tillfälle, beroende på väder och eventuell fikapaus.

Tälvande har egen båt eller plats i båt.

Tävlande skall vara tillbaka på startplatsen på beslutad tid.

Fiske får ske med endast ett spö per deltagare.

Mete med levande bete är tillåtet.

Fisk kan återsättas med väl dokumenterat foto med fisken på måttbrädan.

De tre längsta gäddornas sammanlagda längd räknas per fisketillfälle.

Vandring pris till den som får de lägsta platssiffrorna 2 av 3 tävlingar, vid samma

platssiffra vinner den som har den längsta gäddan.

Vandringspris efter Fenas regler.

Flytväst,flytoverall eller likvärdigt skall bäras.

Anmälan sker före start på plats, eller på annat påtalat sättFK Fenans Gösfiske.

Tävlingen förlägges Lördag vecka 26 eller 27 i Hären.

Tävlingstiden är 18.00 till 24.00.

Tävlande har egen båt eller plats i båt.

Fiske får ske med ett spö per deltagare.

Fiske sker med articifiella beten och mete med levande bete.

Minimått som är 45 centimeter.

Vandringspris till tyngsta gös.

Djuprigg ej tillåtet.

Flytvästen, flytoverall och likvärdigt skall bäras.

Startavgiften är 50 kronor per deltagare och delas ut till tyngsta gös.FK Fenans Abborrfiske längd serie.

Tävlingen förläggs 3 gånger under året med i början av Juni.

Tävlingstiden är minst 4 timmar med beräknad start tidigast 08:00.

Tävlande får inte fiska i vattnet från måndagen till tävlingsdagen.

Tävlande har sin egen båt eller plats i båt.

Fisket får ske med ett spö per deltagare. Antalet i båten avgör varje båt för sig.

Ekolod och gps är tillåtet.

Fisket sker med articifiella beten, mete med agn är tillåtet.

Om fisken ej skall återutsättas, skall den avlivas.

Mätbräda eller liknande tillhandahålles av arrangören.

Fisken kan fotograferas på mätbräda,om man vill släppa tillbaka fisken.

Segrar gör den som har den största sammalagda längden av 3 abborrar.

Vandringspris till de två sammalagt med lägsta plattsiffror.

Vid lika platsiffra, avgör de längsta abborrar 2 av 3 tävlingar

Anmälan senast torsdag kväll före tävlingsdag.

Flytväst, flytoverall eller likvärdigt skall bäras.


FK Fenans  Abborrfiske.

Tävlingen innehåller 4 deltävlingar, som förläggs till lördagar under hösten.

Tävlingstiden är minst 4 timmar, med beräknad start tidigast 8:00.

Tävlande har sin egen båt eller plats i båt.

Fiske för ske med ett spö per deltagare, antalet i båten avgör varje båt för sig.

Ekolod och GPS är tillåtet.

Fisket sker ned articifiella beten, mete med agn är tillåtet.

Fisken skall avlivas.

Endast abborre räknas och högsta totalvikt, Vid lika vikt räknas antalet.

Vandringspris till de tre sammanlagt lägsta plattsiffrorna.

Vid lika platsiffra räknas högsta vikt på 3 av 4 tävlingar

Anmälan senast torsdag kväll före tävlingsdagen.

Flytväst, flytoverall eller likvärdigt skall bäras.


FK Fenans båtfiske.

Tävlingen föläggs till andra söndagen i september i Hären.

Tävlingstiden är minst 4 timmar med beräknad start tidigast 08:00.

Tävlande har egen båt eller plats i båt, ett lag består av två personer.

Fisket får ske med ett kastspö per deltagare.

Ekolod och GPS är tillåtet.

Fisket sker med articifiella beten, agnad krok är förbjudet.

Poäng delas ut, 10 poäng per gädda, 2 poäng per abborre, Minimilängd gädda 40 cm.

Om någon är själv i båten ges 10 poäng för gädda och 4 poäng för abborre.

Vandrings delas ut till största gädda och största abborre, vinnande lag erhåller två små tennpokaler.

Flytväst, flytoverall eller liknande skall bäras.


Ismete regler.

För att anmäla fisk till FK-Fenan så får endast två spön användas samtidigt.

Annas gäller regler för respektive fiskevårdsområdes regler. För ismete alternativ angelfiske.


12 Timmars pimpel.

Tävlingen föläggs till senare delen av vintern.

Tävlingen gäller tremannalag.

Endast abborre räknas.

Segrar gör det lag som har störst sammanlagd vikt.

Tävlingen startar 06:00 och slutar 18:00, då skall vara tillbaka på startplatsen.

Tävlande väljer själva vatten,under förutsättning att de har tillstånd för fisket.

Vandringspris till det segrande laget.

Anmälan senast torsdag kväll före tävlingsdag.


FK Fenans 24-timmars lagfiske   14:00 - 14:00

Fiskeplats,startplats och förläggningsplats är vid Svämmudden i norra delen av Svanshalsen (Hyltesjön).

Startavgiften är 200 kronor per lag.

Områdets storlek bestäms efter antalet startande lag.

Ett lag innehåller 4 deltagare. Två deltagare fiskar och byte sker sker fritt. Den som har avslutat sitt fiskepass skall notera sin fångst på avsedd tavla. Fiske får ske fritt över hela tävlingsområdet frånsett eventuella bryggor och platser som anges vid start.

Fiske får ske med Mete, Spinn eller sk. Gäddmete. Används fisk som bete skall denna tagas av den egna fångsten. Vid bottenmete får användas en trekrok eller tre enkelkrokar.

Fiske får ske med endast ett spö. Mäskning får ej förekomma.

Poängberäkning tillämpas efter antalet fångade arter och antal fiskar av varje art. Kvoten

för varje art bestäms före start av tävlingsledningen beroende på tillgången av fisk på tävlingssträckan.

Artbestämmningen skall vara säker. Björkna, Faren och Id har förekommit i vattnet, vid ev. fångst räknas dessa i antalet men är ej kvotgivande.

För att erhålla poäng per fisk skall en arts kvot uppfyllas. Och för varje kvot som upp fyllts därefter dubblas poängen.

Ex: 1 art = 1 poäng per fisk.  2 arter = 2 poäng per fisk. 3 arter = 4 poäng.

5 arter = 8 poäng. 6 arter = 16 poäng. 7 arter = 32 poäng. O.S.V.

Kvoter. ( Kan ev. ändras ).

Abborre 5stMört 300stBraxen 8stLöja 200stVimma 1stÅl 2stGärs 1st Sutare 2stGädda1stGös 1stÖring 1stRegnbåge 1stLake 1st

Sarv 150st

Priser. Upp till 5 startande lag utdelas 2 lagpriser. 6 till 12 lag utdelas 3 lagpriser.

Vid 13 lag eller fler kan fler lagpriser utdelas.Vandringspris utdelas till segrande

lag i form av fyra pokaler eller likvärdigt. För att erhålla som egendom fodras

Tre inteckningar i följd eller fem utan ordningsföljd.