Bokabåt

                              BOKA BÅT

Som medlem har du möjlighet att boka båtar gratis .

Finns 2 st båtar vid välorna Hären och en båt vid Hästhultsjön. För att kunna boka måste du anmäla dig till någon i styrelsen. 

Vatten man har tilgång till är:

Härens Fiskevårdsförenings

Fiskevårdsföreningens vatten omfattar sjön Hären, Svanhalsen (Hyltesjön), Gnosjösjön (Kyrksjön), Sjöarpsjön, Hagasjön, Hundsjön,Kärven, Gärdesjön, Sunnerbosjön (Lillesjön), Maggagölen, och  Gårö göl.

Tölstorpsån från damfästet vid Gåröströms damm till Gnosjösjön. Ån mellan Gnosjösjön och Svanhalsen Ån mellan Svanhalsen och Hären. Ån mellan Kärven och Hären.

I övriga bäckar, tillopp och utlopp är det ej tillåtet fiske.

Fiskevårdsföreningen ser gärna att fångad Gös oavsett storlek rapporteras till någon i styrelsen  eller till klubbens registrerare.


Hästhultssjöns Fiskevårdsområdesförening

Fiskevårdområdsföreningens vatten omfattar sjön Hästhultssjön, Marsås göl, och Kvistabo göl.

I övriga bäckar, tillopp och utlopp är det ej tillåtet fiske.


Albosjöns Fiskevårdsområdesförenings

Fiskevårdsområdets vatten omfattar Albosjön, Ladugårdssjön, Björsbosjön.

I övriga bäckar, tillopp och utlopp är det ej tillåtet fiske.


Ekhultasjöns Fiskevårdsförenings

Fiskevårdsföreningens vatten omfattar Kramphultasjön, Ekhultasjön, östersjön och Springs Göl.

I övriga bäckar, tillopp och utlopp är det ej tillåtet fiske.


Bredarydsortens FVO

Eskilstorpssjön, Annebergssjön, Vissösjön och Tovarydssjön.