Medlem

Medlemar

Som medlem i FK-Fenan får man ett gedigert program att deltaga i och massor av möjligheter att utnyttja. Som medlem har du tillgång till ett antal fiskevatten och även ett medlemskap i sportfiskarna.

Viktigt att man vid fisket alltid har medlemskortet med annas gäller inte rättan att fiska då tillsynings man frågar och ni fiskar då olovligt.

Bli medlem genom att kontakta någon i styrelsen som ger dig vidare instuktioner om hur du blir medlem.

Det finns 1st båtar att låna i klubben som ligger utplacerade vid Hären  och 1 st båt på kärra  Nycklar finns att kvittera 100kr ut hos sekreteraren.


Medlemsavgifter

Senior……..550:-

Äldre Junior…200:-

Yngre Junior..150:-

Båt plats... 100:-

Bankgiro 313-3436

Vatten man har tilgång till är:

Härens Fiskevårdsförenings

Fiskevårdsföreningens vatten omfattar sjön Hären, Svanhalsen (Hyltesjön), Gnosjösjön (Kyrksjön), Sjöarpsjön, Hagasjön, Hundsjön,Kärven, Gärdesjön, Sunnerbosjön (Lillesjön), Maggagölen, och  Gårö göl.

Tölstorpsån från damfästet vid Gåröströms damm till Gnosjösjön. Ån mellan Gnosjösjön och Svanhalsen Ån mellan Svanhalsen och Hären. Ån mellan Kärven och Hären.

I övriga bäckar, tillopp och utlopp är det ej tillåtet fiske.

Fiskevårdsföreningen ser gärna att fångad Gös oavsett storlek rapporteras till någon i styrelsen  eller till klubbens registrerare.


Hästhultssjöns Fiskevårdsområdesförening

Fiskevårdområdsföreningens vatten omfattar sjön Hästhultssjön, Marsås göl, och Kvistabo göl.

I övriga bäckar, tillopp och utlopp är det ej tillåtet fiske.


Albosjöns Fiskevårdsområdesförenings

Fiskevårdsområdets vatten omfattar Albosjön, Ladugårdssjön, Björsbosjön.

I övriga bäckar, tillopp och utlopp är det ej tillåtet fiske.


Ekhultasjöns Fiskevårdsförenings

Fiskevårdsföreningens vatten omfattar Kramphultasjön, Ekhultasjön, östersjön och Springs Göl.

I övriga bäckar, tillopp och utlopp är det ej tillåtet fiske.


Bredarydsortens FVO

Eskilstorpssjön, Annebergssjön, Vissösjön och Tovarydssjön.


Hindsens Fiskevårdsförenings vatten.

Fiskevårdsföreningens vatten omfattar Hindsen.

I övriga bäckar, tillopp och utlopp är det ej tillåtet fiske