REGLER

REGLER

 

FK Fenans Gäddfiske.

Tävlingen arrangeras en Söndag mitten av April.

Tävlingsvattnet utses av styrelsen.

Tävlingstiden skall vara minst 4 timmarmed beräknad start tidigast 08.00.

Tälvande har egen båt eller plats i båt.

Tävlande skall vara tillbaka på startplatsen på beslutad tid.

Fiske får ske med endast ett spö per deltagare.

 

Fisk kan återsättas med väl dokumenterat foto där längd och deltagarbrickan kan ses.

Vandringspris till tyngsta fisk delas ut.

Ekolod tillåtet.

Anmälan sker före start på platts.

Tävlande skall vara klubbmedlem.

Flytvästen, flytoverall skall bäras.

 

 

FK Fenans Abborrefiske.

 

 

FK Fenans Gösfiske.

Tävlingen förlägges Tisdagen v26/27.

Tävlingstiden är 18.00 till 22.00.

Tävlande skaffar sin egen båt eller plats i båt.

Fiske får ske med endast ett spö per deltagare.

Fiske sker med articifiella betenoch mete tillåtet.

Minimimåttet som är 45 centimeter i Hären, gäller.

Vandringspris till tyngsta fisk delas ut.

Djuprigg ej tillåtet.

Ekolod tillåtet.

Anmälan sker före start på platts.

Tävlande skall vara klubbmedlem.

Flytvästen, flytoverall skall bäras.

1000kr till största Gösen och startavgift 50kr/deltagare.

Reviderat 2011-06-08

 

FK Fenans Gösfiske serie.

Tävlingen är en serie av bästa av tre, första deltävlingen är Gösfisket på Hären och följer denna separata tävlingens regler. Övriga deltävlingar är följande regler.

Tävlings dagar följer klubbens program.

Tävlingstiden är ut 18.00 inne 22.00.

Tävlande skaffar sin egen båt eller plats i båt.

Fiske får ske med endast ett spö per deltagare.

Fiske får bedrivas med alla tillåtna medel för respektive sjös regler.

Minimimåttet följer respektive sjö som fiskas i.

Ekolod och Djuprigg tillåtet.

Anmälan sker före start på platts.

Sjö bestäms vid Gösfisket i Hären.

Tävlande skall vara klubbmedlem.

Flytvästen, flytoverall skall bäras.

Reviderat 2012-04-01

 

FK Fenan Abborfiske.

Tävlingen läggs till 5st gånger. Tävlingstiden är 8.00 till 12.00 slutar fisket inkörningstid bestäms vid varje tillfälle.

Tävlande får inte fiska i tävling sjön från måndagen innan till tävlingsdag.

Tävlande skaffar sin egen båt eller plats i båt. Antalet i båten avgör varje båt för sig.

Fiske ske med spö, endast ett spö per deltagare.

Fiske sker med artificiella beten.

Agning av krok, gps och Ekolod tillåtet.

Fisken skall avlivas.

Endast abborre gäller, högsta totala vikten. Vid lika räknas antalen.

Vid lika gäller sammanlagda vikten i de två räknade resultatens vikter. Vandringspris till vinnaren av de 3 bästa plattsiffrorna vinner.

Anmälan sker före start på platts.

Tävlande skall vara klubbmedlem.

Flytväst, flytoverall skall bäras.

 

BÅTFISKE

Tävlingen förläggs till andra söndagen i september. I Hären med tävlingstiden 8.00-12.00. Man tävlar i lag om 2st/båt. Del i båt skaffar man själv. Endast poäng för Gädda min 40cm är 10/st, Abborre 2/st. Fiske sker med artifiellt bete och endast ett spö/deltagare åt gången och inget ang npå betet. Ekolod och GPS tillåtet. Plakett på största Gäddan och Abborren delas ut och vinnande lag erhåller var sitt tennglas litet.

 

Ismete regler

För att anmäla fisk till FK-Fenan så får endast två spön användas samtidigt.

Annas gäller regler för respektive fiskevårdsområdes regler. För ismete alternativ angelfiske.

 

SPECMEN HELG TÄVLING!!

Samling fredag 6juli kl 17.00 tävling avslutas söndag kl 14.00

Startplats Fenans Klubbstuga

Fiskområde Gnosjö, Gislaved, Värnamo, Vaggeryd Kommun, inget fiske utanför dessa kommungränser.

1 -2pers per lag minst 6 st. deltagare om tävling skall genomföras, startavgift 200 per lag, hela startavgiften delas ut som priser.

Resultat beräknas mot Svenska rekord max 3 st. fiskar från samma art får anmälas per lag, för varje ny art som anmäls får laget 20 poäng extra .

Arter som räknas i tävlingen är: Abborre, Björkna, Brax, Färna, Gräskarp, Gädda, Gös, Id, Karp, Lake, Mört, Ruda, Sarv, Sutare, Vimma, Ål.

Max får 2 spön per fisketillfälle användas per deltagare om inte andra regler finns i fiskekortet, de som är med i samma lag behöver inte fiska i samma å eller sjö, deltagare måste ha markägare tillstånd eller inneha fiskekort.

Regler är samma även om man är själv i laget.

Mäskning tillåten, även fiske från båt, mete, spinn, pimpel fiske.

Foto, Art, vikt, fiskeplats, datum och tid skall bokföras, poäng meddelas in kl 9.00 lördag och 9.00 söndag samt vid samling lördag 13.00 där alla deltagare samlas och äter en bit mat vid klubbstugan alla betalar sin egen mat vad vi skall äta bestäms vid samlingen fredag 6 juli, 3 tim rast lördag mellan 13.00–16.00.

Det lag som samlar mest poäng vinner, antal priser beror på antal lag, även högsta poäng fisk mot Svenska rekord erhåller pris.

Kamera mobiltelefon och miniräknare kan vara bra att ha med sig.

Föranmälan till Göran Larsson senast 5dagar innan tävling start tele 0738008549

Hopp om många deltagare och trevligt fiske……

 

FK Fenans 24-timmars lagfiske 14:00 - 14:00

Fiskeplats,startplats och förläggningsplats är vid Svämmudden i norra delen av Svanshalsen (Hyltesjön).

Startavgiften är 200 kronor per lag.

Områdets storlek bestäms efter antalet startande lag.

Ett lag innehåller 4 deltagare. Två deltagare fiskar och byte sker sker fritt. Den som har avslutat sitt fiskepass skall notera sin fångst på avsedd tavla. Fiske får ske fritt över hela tävlingsområdet frånsett eventuella bryggor och platser som anges vid start.

Fiske får ske med Mete, Spinn eller sk. Gäddmete. Används fisk som bete skall denna tagas av den egna fångsten. Vid bottenmete får användas en trekrok eller tre enkelkrokar.

Fiske får ske med endast ett spö. Mäskning får ej förekomma.

Poängberäkning tillämpas efter antalet fångade arter och antal fiskar av varje art. Kvoten

för varje art bestäms före start av tävlingsledningen beroende på tillgången av fisk på tävlingssträckan.

Artbestämmningen skall vara säker. Björkna, Faren och Id har förekommit i vattnet, vid ev. fångst räknas dessa i antalet men är ej kvotgivande.

För att erhålla poäng per fisk skall en arts kvot uppfyllas. Och för varje kvot som upp fyllts därefter dubblas poängen.

Ex: 1 art = 1 poäng per fisk. 2 arter = 2 poäng per fisk. 3 arter = 4 poäng.

5 arter = 8 poäng. 6 arter = 16 poäng. 7 arter = 32 poäng. O.S.V.

Kvoter. ( Kan ev. ändras ).

Abborre 5stMört 300stBraxen 8stLöja 200stVimma 1stÅl 2stGärs 1st Sutare 2stGädda1stGös 1stÖring 1stRegnbåge 1stLake 1st

Sarv 150st

Priser. Upp till 5 startande lag utdelas 2 lagpriser. 6 till 12 lag utdelas 3 lagpriser.

Vid 13 lag eller fler kan fler lagpriser utdelas.Vandringspris utdelas till segrande

lag i form av fyra pokaler eller likvärdigt. För att erhålla som egendom fodras

Tre inteckningar i följd eller fem utan ordningsföljd.

 

Copyright © All Rights Reserved